Wednesday, February 15, 2012

Cara Dan Kesan Kemaraan Tentera Jepun dan Faktor Kejayaan Jepun

Cara Dan Kesan Kemaraan Tentera Jepun dan Faktor Kejayaan Jepun: Rancangan ini membawa pelajar memahami cara dan kesan kemaraan Tentera Jepun di Tanah Melayu dan faktor-faktor kejayaan Jepun Dari Laman Web=http://eduwebtv.com/v2/video/?id=1300082511635183

Dasar Pemerintahan Tentera Jepun di Tanah Melayu

Dasar Pemerintahan Tentera Jepun di Tanah Melayu: Rancangan ini membawa pelajar memahami dasar-dasar pemerintahan tentera Jepun di tanah Melayu. Dari Laman Web=http://eduwebtv.com/v2/video/?id=1300081897368295

Kesan Pemerintahan Tentera Jepun di Tanah Melayu

Kesan Pemerintahan Tentera Jepun di Tanah Melayu: Rancangan ini membawa pelajar memahami kesan-kesan Pemerintahan Tentera Jepun di Tanah Melayu dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari Laman Web=http://eduwebtv.com/v2/video/?id=1302743889381836

Pemerintahan Tentera Jepun di Tanah Melayu

Pemerintahan Tentera Jepun di Tanah Melayu: Rancangan ini membawa para pelajar mengetahui faktor-faktor peluasan kuasa Jepun, langkah-langkah awal Jepun menguasai Tanah Melayu dan kemaraan Tentera Jepun di Tanah Melayu. Dari Laman Web=http://eduwebtv.com/v2/video/?id=1304383790069222

KAJIAN TINDAKAN SEJARAH

2012 RANCANGAN PELAJARAN SEJARAH TING 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TING3

2012 KERJA KURSUS SEJARAH PMR