Wednesday, October 6, 2010

RAMALAN SEJARAH PMR 2010

RAMALAN TOPIK SEJARAH PENTING PMR 2010 DARIPADA ANDREWCHOO

TIPS BILANGAN SOALAN YANG KELUAR TAHUN 2010
TINGKATAN SATU – baca semua terutamanya bab 5, 6, 7 & 9
TIPS 2010
 1. 1.             Sejarah dan Kita
-  Sumber Sejarah
1
 1. 2.             Zaman Prasejarah
-  Zaman Paleolitik
1
 1. 3.             Kerajaan Awal di Asia Tenggara
-  Kerajaan Maritim
1
 1. 4.             Pengasasan Kesultanan Melayu
-  Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu
   Melaka.
1
 1. 5.             Kegemilangan Melaka
-  Pusat Perdagangan
-  Pusat Pengembangan Agama Islam
2
 1. 6.             Kemerosotan Melaka
-  Kelemahan Kepimpinan
-  Masalah Perpaduan
2
 1. 7.             Johor menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melaka
-    Kegemilangan Kerajaan Johor
-    Kemerosotan Kerajaan Johor
2
 1. 8.             Kerajaan Negeri-negeri Melayu
-  Kerajaan Melayu Tua
1
 1. 9.             Warisan Kesultanan Melayu
-  Sistem Perundangan Kerajaan Melayu
-  Kegiatan Ekonomi di Negeri-negeri Melayu
2
 1. 10.         Sarawak 
-  Kegiatan Sosiobudaya
1
 1. 11.         Sabah 
-  Kegiatan Sosiobudaya
1
JUMLAH
15
TINGKATAN DUA  
 1. 1.             Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British
-     Pertapakan SHTI di Pulau Pinang
-     SHTI Mengambil Seberang Perai
-     Penubuhan dan Pentadbiran Negeri-negeri Selat
3
 1. 2.             Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British
-     Dasar Campur Tangan British di Negeri-negeri Melayu
-     Negeri Sembilan dan Pahang
3
 1. 3.             Negeri–negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British
-     Negeri-negeri Melayu Utara Penampan Keselamatan British di Tanah Melayu.
-     Temenggung Daeng Ibrahim (Sultan Abu Bakar)
-     Pemimpin Johor yang Berwibawa
3
 1. 4.             Kemakmuran Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Brooke
-     Perpecahan Membuka Ruang Penjajahan
-     Charles brooke
-     Perubahan Sosial di Bawah Pentadbiran Keluarga Brooke
3
 1. 5.             Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British
-     SBUB Mengukuhkan Kuasa di Sabah
-     Perubahan Sosial SBUB di Sabah
2
 1. 6.             British Mengeksploit Ekonomi
-     Perkembangan Perusahaan Getah
-     Kepelbagaian Pendidikan dalam Masyarakat Berbilang Kaum
2
 1. 7.             Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa
-     Dato’ Bahaman Pahlawan Pahang
-     Haji Abdul Rahman Limbong Pejuang Tani
2
 1. 8.             Pembelaan Maruah Bangsa
-     Intelektual Mematangkan Perjuangan
-     Perjuangan Nasionalisme Melalui Mata Pena
2
JUMLAH
20
TINGKATAN TIGA  
 1. 1.             Pendudukan Jepun
-     Faktor Kedatangan Jepun
-     Politik
-     Ekonomi
3
 1. 2.             Keadaan Politik di Tanah Melayu
-     Pihak-pihak yang Menentang Malayan Union
-     Penubuhan UMNO
-     Sebab- sebab penentangan
-     Ciri-citi Utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
4
 1. 3.             Ancaman Parti Komunis Malaya (PKM) dan Darurat
-     Keganasan Komunis
-     Langkah Membanteras Ancaman Komunis
4
 1. 4.             Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan
-     Pendidikan Alat Perpaduan
-     Pembentukan Parti Perikatan
-     Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP)
3
 1. 5.             Kemerdekaan Negara 31 Ogos
-     Matlamat Rombongan Merdeka dan Perjanjian London
-     Perjanjian London
-     Suruhanjaya Reid
-     Pemasyhuran Kemerdekaan
3
 1. 6.             Perubahan Pentadbiran ke Arah Berkerajaan Sendiri di Sarawak dan Sabah
-     Sarawak Diserahkan Kepada Kerajaan British
-     Gerakan Antipenyerahan di Sarawak
-     Penentangan dan Reaksi British
-     Sabah Diserahkan Kepada Kerajaan British
4
 1. 7.             Malaysia Yang Berdaulat
-     Negeri-negeri Terlibat
-     Langkah ke Arah Pembentukan Persekutuan Malaysia
-     Konfrontasi Dan Perdamaian
-     Pemisahan Singapura
4
JUMLAH
25
JUMLAH KESELURUHAN
40

0 comments: